Disclaimer.

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de eigenaar: de eigenaar van de website;
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud;
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. 
Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg 
samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten 
aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze 
website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan 
maken inbreuk op intellectuele rechten
Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan 
op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te 
worden verzocht.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes